Home / Entrepreneurship

Entrepreneurship

Manglende registrering i ejerregister kan medføre tvangsopløsning

Manglende registrering af virksomhedens legale ejere i ejerregister kan medføre tvangsopløsning

Er du medejer af et A/S, ApS, IVS, P/S eller et SE-selskab, så er det nu du skal være opmærksom på om selskabet har indberettet alle lovpligtige oplysninger til Erhvervsstyrelsens ejerregister. Alle personer eller virksomheder, der ejer 5 procent eller mere af en virksomheds kapital eller stemmer skal registreres. Hvis …

Læs mere

Kørselsfradrag for 2017

Kørselsfradrag for 2017

Kørselssatserne for 2017 er nu offentliggjort. Også i år falder satserne, da det forventes at udgifterne ved at køre bil fortsat vil falde. Jeg finder det pudsig, at man fra politisk side ikke gør mere for at motivere os til at bruge den kollektive trafik. Med stigende priser i den kollektive …

Læs mere

Laver du kreditvurdering af dine kunder?

Kreditvurdering

Konkurser og mange virksomheders usikre økonomi gør det nødvendigt, at du kender kreditværdigheden hos dine kunder, samarbejdspartnere og leverandører. Det er ikke nok at du alene har fokus på dit salg, hvis du ikke i den sidste ende får betalingen for din indsats.  Når dine kunder ikke betaler  eller betaler …

Læs mere

Er der fradrag for omkostninger afholdt før virksomhedsstart

Hvad er egentlig reglerne omkring fradrag for moms af omkostninger, som der afholdes før en virksomhed starter? Det er et spørgsmål, der indimellem dukker op på fora for iværksættere og samtidig ofte giver anledning til nogen tvivl. Det er en udbredt opfattelse, at fradrag for moms er begrænset til omkostninger, …

Læs mere

Erhvervsstyrelsen skærper praksis ved tvangsopløsning

Hovedparten af alle de danske iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber har et regnskabsår, som følger kalenderåret. For de selskaber udløb fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen den 31. maj.  Selv om fristen for indlevering af årsrapporten er kendt på forhånd, så indleveres hovedparten af årsrapporterne lige før eller lige efter …

Læs mere

Kobberbrylluppet, der endte i skilsmisse

Det blev lige til et kobberbryllup i denne omgang og så endte det med en skilsmisse. Som i alle ægteskaber har der været gode år og mindre gode år. De små knaster, som der uundgåeligt vil opstå i et langt ægteskab, har vi hidtil kunne klare ved at tale åbent om …

Læs mere

Befordringsfradraget og befordringsgodtgørelsen falder i 2015

Befordringsfradraget for 2015 falder.

Skatterådet har fastsat nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2015. Satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse falder i igen i 2015 på grund af faldende udgifter til at holde bil. Når satserne falder, skyldes det bl.a., at bilerne kører længere på én liter brændstof og at ejerafgiften også falder. …

Læs mere

Nu kan du registrere en “personligt ejet mindre virksomhed (PMV)”

Før kunne virksomheder, hvis momspligtige omsætning er under 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode frivilligt vælge at lade sig momsregistrere. Siden den 18. september 2014 har det imidlertid været muligt at registrere en ”personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er)” og dermed få et CVR-nummer uden at lade sig momsregistrere. Det …

Læs mere

Omvendt betalingspligt: Afgiftspligt eller ej

Reglerne om omvendt betalingspligt af momsen på indenlandske leveringer af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’ere og bærbare computere forudsætter, at der leveres til en afgiftspligtig person, samt at denne person handler i egenskab af at være en afgiftspligtig person. Ofte ser jeg, at der sættes lighedstegn mellem det at være …

Læs mere

Tab på debitorer: Skal du have penge tilbage fra SKAT?

Har du haft et tab på en fordring på mere end 3.000 kr. og opgav du at sende fordringen til inkasso, så er det nu du skal spidse ørene for måske er der penge at hente. SKAT har netop udsendt et udkast til styresignal om moms ved tab på fordringer …

Læs mere