Moms

Omvendt betalingspligt: Afgiftspligt eller ej

Reglerne om omvendt betalingspligt af momsen på indenlandske leveringer af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’ere og bærbare computere forudsætter, at der leveres til en afgiftspligtig person, samt at denne person handler i egenskab af at være en afgiftspligtig person. Ofte ser jeg, at der sættes lighedstegn mellem det at være …

Læs mere

Tab på debitorer: Skal du have penge tilbage fra SKAT?

Har du haft et tab på en fordring på mere end 3.000 kr. og opgav du at sende fordringen til inkasso, så er det nu du skal spidse ørene for måske er der penge at hente. SKAT har netop udsendt et udkast til styresignal om moms ved tab på fordringer …

Læs mere

Ny momsfrist for små virksomheder

Som en del af finansloven blev det aftalt, at fremrykke nogle af de skatte- og afgiftslettelser fra Vækstpakken, der ellers først skulle træde i kraft i 2015, til 2014. Nu er det sikkert og vist. Folketinget vedtog den 28. januar 2014 en lov, hvorefter man blandt andet fremrykker den del, …

Læs mere

Moms: Nye regler om omvendt betalingspligt vedtaget

Som en af de sidste handlinger inden politikerne på Christiansborg gik på juleferie vedtog de en ny lov, som udvider momslovens regler om omvendt betalingspligt til også at omfatte indenlandske leverancer af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere. Fra 1. juli 2014 vil det derfor være aftageren (den …

Læs mere

Er der fradrag for julefrokosten?

Julen nærmer sig med hastige skridt. Julen er også den tid på året, hvor mange virksomheder traditionelt holder julefrokost for deres medarbejdere og måske takker medarbejderne for deres indsats i årets løb med en julegave. Men har du styr på SKATs regler? Julegaver til dine medarbejdere Du har fradrag for …

Læs mere

Moms: Omvendt betalingspligt – nok engang

I september måned skrev jeg et blogindlæg om et udkast til lovforslag, som betyder, at der på momsområdet vil blive indført  omvendt betalingspligt ved handel med mobiltelefoner, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere mellem 2 virksomheder. Den sælgende virksomhed skal ikke lægge moms på prisen til andre momsregistrerede virksomheder. Det er …

Læs mere

SKAT nurser om de danske iværksættere

I uge 47 sættes der i Danmark for 6. gang fokus på vækst og iværksættere med Danmarks Vækst- og Iværksætteruge (www.uge47.dk).  Blandt de mange spændende arrangementer faldt jeg over SKAT’s tilbud til de  iværksættere. Som en del af Uge 47-kampagnen inviterer SKAT til en række informationsmøde for iværksættere og nystartede …

Læs mere

Moms: Omvendt betalingspligt truer forude

Nu gider SKAT ikke momskarruseller mere.  Momskarruseller har fundet sted i årevis og ført til så store tab, at EU har givet medlemslandene mulighed for at indføre omvendt betalingspligt ved handel med f.eks. mobiltelefoner, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere pc’ere . Flere og flere lande har valgt at benytte muligheden …

Læs mere

Din virksomhed har fået en skattekonto

Er du opmærksom på at din virksomhed har fået en skattekonto. Skattekontoen er tilgængelig for alle virksomheder fra den 2. september 2013. Reglerne omkring den nye skattekonto havde virkning allerede fra den 1. august 2013. På skattekontoen vil du fremover have et samlet overblik over, hvad du har indberettet og betalt, og …

Læs mere

Husker du at verificere de udenlandske momsnumre?

At være momsregistreret er ikke uden pligter. Specielt skal du være opmærksom på, at din virksomhed har pligt til at indhente, verificere og opbevare nye kunders momsnummer. Men er du også opmærksom på, at du har pligt til kvartalsvis kontrol af dine eksisterende udenlandske kunders momsnumre og ikke mindst sammenholde …

Læs mere