Annonce
Entrepreneurship

“Enkeltmandsfirma” uden personlig hæftelse og indskud…

At starte et enkeltmandsfirma uden personlig hæftelse og indskud er ønsketænkning for mange iværksættere. Tænk hvis du kunne prøve sin virksomhedside af uden, at du skulle risikere dit hus og hjem. Det må da også forblive ønsketænkning for i en personlig virksomhed hæfter du altid personligt med din formue.

Kreativiteten er stor blandt den  useriøse del af selskabsfabrikanterne. Således har flere af disse i det forgangne år  tilbudt et produkt, der kommer meget tæt på at være et “enkeltmandsfirma”  uden personlig hæftelse og indskud. Hvordan så det?

Løsningen er at stifte et SmbA (Selskab med begrænset  ansvar). En række af de mere kreative sælgere af SmbA tilbyder at stille “en stifter” til rådighed for dit SmbA. De tilbyder at lade deres “PROFORMA SMBA” stå som medstifter af dit SmbA. “PROFORMA SmbA” er medstifter, da der for stiftelse af en SmbA kræves mindst 2 deltager.

Proforma SmbA er ikke beslutningstager, ikke tegningsberettiget og modtager hverken løn eller overskud fra dit SmbA. Det er kun dig der er beslutningstager, tegningsberettiget og modtager løn og overskud. Med andre ord har du fået dit “enkeltmandsfirma” uden personlig hæftelse og indskud.

For mange af de mere end 400.000 enkeltmandsfirmaer vil man med ovenstående løsning kunne eliminere riskoen ved den personlige hæftelse samtidig med at der opnås mere attraktive fordele ved et SmbA fremfor et ApS.

Der er således:

  • Intet kapitalkrav
  • Aktionærlån er tilladt
  • Udbytte flere gange om året
  • Ingen regnskabspligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
  • Ind- og udtræden af nye medlemmer giver ikke uheldige skattemæssige konsekvenser
  • Ingen pligt til at bruge revisor
  • Ingen formkrav omkring afholdelse af generalforsamling mv.

Modellen kan ikke anbefales i alle tilfælde. Hvis du på et tidspunkt vil omdanne til et ApS eller eventuel fusionere med et ApS er vejen lang og besværlig. Der er til gengæld ingen tvivl om, at  har du et enkeltmandsfirma og ved at du vil blive ved med at drive et dit firma som et enkeltmandsfirma, så vil ovenstående model kunne være en attraktiv  løsningsmulighed.

Uagtet at Folketinget før sommerferien vedtog en ny selskabslov, der nedsætter kapitalkravet til et ApS til 80.000 kr. fra 2010, finder jeg det overraskende, at politikerne ikke tog skridtet fuldt og helt afskaffede kapitalkravet for anpartsselskaber. For nylig har man både i Tyskland og Frankrig nedsat kapitalkravene for anpartsselskaber til 0 kr. uden at det har skabt problemer i forhold til kreditorbeskyttelse og svindel.

Hvis Folketinget havde haft det fornødne mod til at afskaffe kapitalkravet for ApS, så er der ingen tvivl om at  SmbA ville have udspillet sine rolle i Danmark. I stedet oplever vi, at den manglende gennemsigtighed i et SmbA, de manglende krav om indsendelse af årsregnskab, de manglende krav om indberetning af ændringer deltagerkreds i et SmbA, fungerer som trækplaster for plattenslagere.

Det ville have været meget mere gavnligt for samfundet, hvis der blev skabt en gennemsigtighed, hvor vi som virksomheder har mulighed for at kontrollere, hvem vi handler med både i forhold til personkreds men også finansielt. At drive virksomhed i selskabsform med begrænset ansvar bør også give nogle forpligtigelser om gennemsigtighed overfor kreditorer. En gennemsigtighed som ikke findes i dag.

Tags
Show More
Annonce

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Close
Close