Annonce
EntrepreneurshipSkat

Har du styr på acontoskatten 2013?

Den 20. november 2013 er sidste frist for dit selskab til at betale årets 2. rate acontoskat. Det er nu at du skal finde din regnemaskine frem for at beregne din estimerede skat for 2013.

Forventer du i år, at din indkomst bliver væsentligt lavere end beregningsgrundlaget (halvdelen af gennemsnittet af din selskabsskat for indkomstårene 2009, 2010 og 2011) for den ordinære acontoskat, bør du overveje om du senest den 15. oktober, skal søge SKAT om nedsættelse af acontoskatten. Hvis du vælger at søge om nedsættelse af acontoskatte, skal du til ansøgningen vedlægge materiale, der sandsynliggør at din skattepligtige indkomst for 2013 bliver lavere end det grundlag, som acontoskatten er beregnet på. Det kan eksempelvis være perioderegnskaber og budgetter.

Omvendt, hvis du forventer en væsentlig højere indkomst end beregningsgrundlaget, kan du lave en frivillig indbetaling af acontoskat. Hvis du vælger denne løsning betyder det, at dit selskab kan undgå restskat og dermed betaling af det ikke fradragsberettigede restskattetillæg, der for indkomståret 2013 udgør 3,9 %.

Om det kan betale sig for dig  at foretage en frivillig indbetaling af acontoskat afhænger af forholdet mellem din indlånsrente i banken og den rente, der skal betales til SKAT. Vær også opmærksom på at frivillige indbetalinger i november reduceres med 0,1 % ved den endelige skatteberegning.

Hvis du betaler acontoskatten ved træk på kassekredit eller lignende vil en frivillig indbetaling kun kunne betale sig, hvis du har en lånerente før skat på mellem knap 0,4 % og 5,2 % p.a.

En frivillig indbetaling den 20. november 2013, der returneres den 20. november 2014, giver kun en forrentning på 0,4 % p.a. før skat. Det kan derfor ikke betale sig at betale mere frivilligt skat end den forventede skattebetaling.

Hvis dit selskab er nystartet er du ikke pligtig til at indbetale acontoskat i de første 2 indkomstår. Du kan dog frivilligt indbetale acontoskat den 20. november i indkomståret. For efterfølgende indkomstår vil dit selskab automatisk blive omfattet af acontoskatteordningen.

Hvis du overvejer at lave en frivillig indbetaling af acontoskat, skal du være opmærksom på, at der med indførslen af skattekontoen kom nye regler for dækning af indbetalinger. En indbetaling kan ikke længere øremærkes og enhver indbetaling til skattekontoen anvendes til afskrivning på de ældste poster først.  Det vil sige. at hvis du foretager en frivillig indbetaling og du eksempelvis har en momsgæld, så vil din frivillige indbetaling af acontoskat først og fremmest gå til modregning i momsgælden.

Med andre ord; du bør lave et så præcist setimat over din skattepligtige indkomst for indkomståret 2013 for at undgå både restskat og overskydende acontoskat. Ligeledes bør du overveje at få nedsat en for høj ordinær acontoskat.

Show More
Annonce

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin