EntrepreneurshipIværksætterselskab

10 ting du skal vide om et iværksætterselskab (IVS)

Siden den 1. januar 2014 har det været muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS). Tanken bag indførelsen af iværksætterselskabet er, at det skal gøre det nemmere for dig som iværksætter at starte egen virksomhed i selskabsform.

Fordelen ved et IVS er, at det ikke kræver indskud af en større kapital, og samtidig kan du spare op i selskabet og på den måde opbygge selskabskapitalen hen ad vejen. Du hæfter heller ikke med hele sin personlige formue for selskabets drift, som det er tilfældet for en enkeltmandsvirksomhed.

Som ejer af et iværksætterselskab skal du på den anden side også være opmærksom på, at der stilles langt større formelle krav til iværksætterselskaber, end der eksempelvis stilles til enkeltmandsvirksomheder. Du skal eksempelvis i et iværksætterselskab udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven.

Nedenfor finder du 10 ting, som du bør vide omkring iværksætterselskaber:

  1. Et IVS er en i princippet et anpartsselskab. IVS’er er omfattet af selskabslovens almindelige bestemmelser for anpartsselskaber, medmindre andet følger af lovens kapitel 20a om iværksætterselskaber.
  2. Når du stifter et iværksætterselskab, skal det registreres i Erhvervsstyrelsens selskabsregister inden for 2 uger fra stiftelsen. For sen anmeldelse fører til nægtelse af registreringen, og selskabet må stiftes og anmeldes på ny. Registreringen sker ved at indsende en anmeldelse om stiftelsen til Erhvervsstyrelsen. Det koster 670 kr. i gebyr.
  3. Fordelen ved at stifte et IVS er, at det ikke kræver indskud af en større kapital. Du kan stifte et IVS med en selskabskapital på mellem 1 kr. – 49.999 kr. Der kan ikke ske delvis indbetaling af selskabskapitalen ved stiftelsen af et IVS. Et IVS kan kun stiftes kontant.
  4. Først ved endelig registrering af et IVS opnås begrænset hæftelse. Som ejer af et IVS hæfter du således ikke med hele din personlige formue, som det fx er tilfældet ved en enkeltmandsvirksomhed.
  5. I et IVS er du forpligtet til at opspare 25 pct. af overskuddet til opbygning af selskabets kapitalgrundlag – indtil selskabskapitalen og opsparingsreserven tilsammen udgør 50.000 kr.
  6. Du kan i et IVS kan først udbetale udbytte, når selskabskapitalen og opsparingsreserven udgør mindst 50.000, og hvis selskabet i øvrigt opfylder selskabslovens betingelser herfor, bl.a. har frie reserver, der kan anvendes til udlodning af udbytte.
  7. Det er ledelsen i et IVS, der har ansvaret for, at selskabet har et forsvarligt kapitalgrundlag til at opfylde sine løbende forpligtelser.
  8. Et IVS er omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser og skal årligt indsende den godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med denne lovs bestemmelser.
  9. Når dit IVS har en selskabskapital og en opsparingsreserve, der udgør mindst 50.000 kr., kan du på generalforsamlingen træffe beslutning om at lade selskabet omregistrere til et almindeligt ApS. For at kunne omdanne dit IVS til et ApS skal en godkendt revisor lave en vurderingsberetning, hvor det bekræftes at forudsætningen for omdannelsen er tilstede.Du skal være opmærksom på at hvis du starter et IVS med henblik på at få et ApS, kan det være en dyr omvej at starte et IVS. For de fleste vil det formentligt være billigere at låne 50.000 kr. i banken til at starte et ApS med fra starten. Omkostningerne ved et IVS – direkte som indirekte – vil hurtigt ligge i størrelsesorden 10.000 kr., hvilket giver en finansieringsomkostning på 20 %.
  10. Du skal være opmærksom på, at du ikke bare kan omdanne dit enkeltmandsfirma eller I/S til et IVS. Hvis du ønsker, at dit nuværende firma skal videreføres i et IVS, så er du nødt til at sælge aktiviteten fra dit enkeltmandsfirma til dit IVS på markedsvilkår. Markedsvilkår er den pris, som du ville have solgt din virksomhed til en uafhængig part. Det er altså ikke nødvendigvis nok, at dit IVS betaler den bogførte værdi. Der skal også betales goodwill mv. Med andre ord så skal du tilføre dit IVS kapital nok til at kunne købe dit enkeltmandsfirma. Samtidig kan det også medføre, at du selv skal betale skat af det du har tjent ved at sælge dit enkeltmandsfirma til dit eget IVS.
Show More

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin
error: