Annonce
EntrepreneurshipHenriks blog

Din revisor skaber din troværdighed

For mange iværksættere er det forbundet med prestige at starte deres virksomhed op i et ApS fremfor i et enkeltmandsfirma. Med et ApS mener de blandt andet, at der signaleres troværdighed og at der er kapital bag selskabet. Desværre er det ofte de samme iværksættere, som fravælger at have en revisor, da de små selskaber ikke er omfattet af revisionspligt. Mit spørgsmål er så om troværdigheden ikke bare er et luftkastel? Er det ikke i højere grad er et spørgsmål om begrænse sin egen hæftelse fremfor et spørgsmål om troværdighed?

En netop udarbejdet analyse, fra FSR – danske revisorer, om ulovlige aktionærlån viser, at mere end 14.000 danske selskaber har fået en påtegningen i regnskabet fra revisor om, at der har været et ulovligt aktionærlån i 2012. Selvom der er godt 2000 færre end i 2011, hvor omfanget af ulovlige lån nåede sit hidtil højeste niveau med 16.427 ulovlige lån, svarer det til, at der har været ulovlige lån i 8,5 pct. af alle de reviderede selskaber.

Når en ejer eller direktør låner penge i selskabet er det selskabets penge, ikke deres egne. Banker, kreditorer og myndigheder har alle en interesse i at kende til forholdene omkring et selskabs økonomi. Det er blandt andet i regnskaberne, at vi henter den information, som måske danner baggrund for kreditter mv. Med så mange ulovlige lån blandt de selskaber, der har en revisor, hvad er antallet af ulovlige lån så ikke være blandt de selskaber, som har fravalgt revision.

Fra 2011 til 2012 er antallet af selskaber, som fravælger revision, steget med knap 10.000. Når der ingen revisor er til at kontrollere regnskabet, er der heller ingen kontrol af, om der er ulovlige lån i årsregnskabet. Omfanget af ulovlige lån er derfor med stor sandsynlighed væsentligt større, end det fremgår af analysen. Jeg vil endda fristes til at påstå, at antallet af ulovlige lån i selskaber unden revision langt overstiger antallet i selskaber med revision.

Pudsigt nok har 1057 af de selskaber, som i 2011 havde et ulovligt lån, fravalgt revision i 2012. En årsag til dette er formentligt, at selskaberne derved måske undgår sanktioner og i hvert fald undgår revisors supplerende oplysning om ulovlige aktionærlån.

Omfanget af ulovlige lån i danske selskaber er steget markant siden 2006, hvor der var  8.705 selskaber med ulovlige lån. I 2011 var antallet steget til over 16.000 ulovlige lån for så at falde lidt igen i 2012. Det kan derfor undre, at myndighederne ikke i højere grad har iværksat en systematisk opfølgning på revisors oplysninger om ulovlige lån. Den passivitet kombineret med den økonomiske krise er formentlig årsagen til at omfanget af ulovlige aktionærlån har været stødt stigende. En indsats mod selskaber uden revision vil dels have en præventiv effekt og dels vil den formentlig skæppe i statskassen.

Ulovlige aktionærlån er dyre, hvis det bliver opdaget. Den 12. september 2012 vedtog folketinget nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån. De nye regler medfører, at alle registrerede aktionærlån vedrørende hovedaktionærer i fremtiden beskattes som henholdsvis løn eller udbytter allerede på optagelsestidspunktet. Det sker for at fjerne incitamentet til at ”omdøbe” skattepligtig løn eller udbytte til aktionærlån. Selvom lånet tilbagebetales, vil det alligevel blive beskattet hos en låntager, der er hovedaktionær. De nye beskatningsregler omfatter ikke ”gamle” lån og har derfor ikke nødvendigvis betydning for omfanget af tilbagebetaling af allerede optagne lån.

Revisor tilfører med sin underskrift troværdighed til et regnskab. Resultatet af analysen viser, at et urevideret regnskab indebærer en for stor risiko for fejl – og ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold i selskabet. Der er langt større troværdighed over et enkeltmandsfirma, hvor iværksætteren med sin person står inde for regnskabet med sin person, fremfor iværksætten der starter et ApS uden revision af regnskabet og med begrænset hæftelse.

I 90’erne talte SKAT om servicekontrakter med virksomhederne. Den ide burde genovervejes. Lad os få flyttet fokus over på den gruppe selskaber hvor risikoen for fejl er størst, nemlig de selskaber som ikke lader deres regnskab revidere.

Show More
Annonce

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin
error: