Annonce
MomsSkat

Din virksomhed har fået en skattekonto

Er du opmærksom på at din virksomhed har fået en skattekonto. Skattekontoen er tilgængelig for alle virksomheder fra den 2. september 2013. Reglerne omkring den nye skattekonto havde virkning allerede fra den 1. august 2013.

På skattekontoen vil du fremover have et samlet overblik over, hvad du har indberettet og betalt, og hvad du skylder, i blandt andet moms, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag, selskabsskat, a conto-selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt gebyrer og renter.

De nye regler for skattekontoen betyder for din virksomhed: 

  • At mellemværende med SKAT fremover opgøres efter FIFO-princippet (first-in-first-out). Skyldige beløb betales i den rækkefølge, de er kommet ind på kontoen. Det er således ikke længere muligt at øremærke indbetalinger til at dække bestemte poster.
  • At skal du have penge tilbage fra SKAT, tjekker systemet først, om du har gæld, før pengene bliver udbetalt til din virksomheds NemKonto.
  • At renter fremover bliver beregnet som en saldorente. I vil der en gang om måneden tilskrives dag-til-dag-rente med en fælles rentesats og renters rente. Renten udgør per 1. august 2013 0,7 % . Husk renteudgiften ikke er fradragsberettiget.
  • At  der i TastSelv Erhverv “Meddelelsesarkivet” fremsendes en rykkerskrivelse for skyldige beløb over 5.000 kr. Ved vedblivende manglende betaling sendes beløbet til inddrivelse.

Du skal være opmærksom på, at der på skattekontoen er en udbetalingsgrænse på 100 kr. Når du fra den 2. september 2013 får adgang til skattekontoen, kan du på TastSelv Erhverv ændrer denne grænse.

Der bliver som udgangspunkt ikke ændret på, hvordan og hvornår du skal indberette og indbetale til SKAT. Din virksomhed får en unik betalingslinje, som du kan sætte ind i din netbank eller dit økonomisystem. Du finder betalingslinjen på kvitteringsbilledet, når du har indberettet i TastSelv Erhverv.

Show More
Annonce

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin