EntrepreneurshipLatest News

Er kapitalafkastordningen det rigtige for dig i 2011?

Hvert år beregner SKAT kapitalafkastsatsen, som er et udtryk for den gennemsnitlige effektive obligationsrente for årets første 6 måneder. For 2011 har SKAT i sidste måned beregnet kapitalafkastsatsen til at være 2 % mod 4 % i 2010. Ændringen i kapitalafkastsatsen kan betyde, at det måske er mere fordelagtigt, at bruge virksomhedsskatteordningen når selvangivelsen for 2011 skal indsendes.

Selvom det kan føles træls at tænke på næste års selvangivelse bør du allerede nu i samarbejde med din revisor vurdere om du for 2011 skal skifte til virksomhedsskatteordningen. Hvis du hører til blandt dem, der har oplevet stigende bankrenter og stigende bidragssatser i 2011, kan det måske være en fordel fremover at anvende virksomhedsskatteordningen, således at du kan få fuld fradragsret for dine renteudgifter.  

For at anvende virksomhedsskatteordningen er der nogle forudsætninger, som skal være opfyldt:

  • Bogføringslovens krav til regnskabsførelse skal opfyldes
  • Virksomhedens økonomi skal være adskilt fra den private økonomi
  • Særskilt regnskab for virksomheden (status, indkomstopgørelse og egenkapitalforklaring)
  • Oprettelse af særlige regnskabsmæssige konti (indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, mellemregningskonto og evt. konto for opsparet overskud)

Specielt kravet om at virksomhedens økonomi skal være adskilt fra den private økonomi bliver mere og mere svært at efterkomme desto længere du kommer hen på året, hvis du ikke bruger adskilte bankkonti.

Et af hovedformålene med henholdsvis kapitalafkastordningen og virksomhedsskatteordningen er at give fuld fradragsret for de erhvervsmæssige renteudgifter. Ved kapitalafkastordningen beregnes de erhvervsmæssige renteudgifter til værdien af erhvervsaktiverne gange med kapitalafkastssatsen. Disse beregnede erhvervsmæssige renter kaldes kapitalafkastet og fratrækkes i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten.

Personlig indkomst beskattes i 2011 med ca. 38 -56 % inkl. arbejdsmarkedsbidrag, mens kapitalindkomsten beskattes med ca. 33 %.  Når kapitalafkastsatsen halveres fra 4 % til 2 % bliver der kun halvt så mange ”renter” at fratrække i den personlige indkomst, når kapitalafkastordningen anvendes. Hvis du derimod bruger virksomhedsordningen fratrækkes de faktiske erhvervsmæssige renter i den personlige indkomst.

Show More

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin
error: