Løst og fast om iværksætteri

FSR: Antallet af konkurser falder.

Det 3. kvartal 2013 har resulteret i 1038 konkurser hos de danske virksomheder. Det er væsentligt lavere end i samme periode sidste år, hvor hele 1205 virksomheder gik konkurs i 3.kvartal. hviser en undersøelse fra FSR – Danske revisorer.  Vi skal helt tilbage til finanskrisens start i 3. kvartal 2008 for at finde et lavere antal faktiske konkurser, hvis man ser på de ikke sæsonkorrigerede tal.

Siden finanskrisens start er gennemsnitsalderen blandt de konkursramte virksomheder steget støt. I dag er mere end 25% af de konkursramte virksomhed ældre end 10 år, mens kun 14% var over 10 år tilbage i første kvartal 2009. Det kan være et udtryk for, at iværksættervirksomhederne er blevet mere hårdføre eller  også kan det skyldes, at iværksætterårgangene 2009-2011 er små, og der derfor er få mulige konkurser.

Stigningen i gennemsnitsalderen er mest markant i Vestdanmark, hvor de konkursramte virksomheder er gået fra at være 6 år i gennemsnit i 1.kvartal 2009 til at være hele 9,5 år i gennemsnit i 3. kvartal 2013. I Østdanmark er gennemsnitsalderen i samme periode kun steget med 1,5 år – fra cirka 6 år til cirka 7,5 år.

Det lave antal konkurser i 3. kvartal 2013 er et udtryk for, at både Vest- og Østdanmark er på det laveste niveau siden første kvartal 2009. Udviklingen i perioden viser, at der generelt er flere konkurser i Østdanmark end i Vestdanmark.

Forskellen mellem Vest- og Østdanmark var mindst i 3. kvartal 2012, hvor der kun var 37 flere konkurser i Østdanmark end i Vestdanmark. I 3. kvartal 2013 er forskellen i antallet af konkurser dog steget markant til en forskel på 158 – især på grund af et stort fald i antallet af konkurser i Vestdanmark.

Show More

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin
error: