Moms

Husker du at verificere de udenlandske momsnumre?

At være momsregistreret er ikke uden pligter. Specielt skal du være opmærksom på, at din virksomhed har pligt til at indhente, verificere og opbevare nye kunders momsnummer. Men er du også opmærksom på, at du har pligt til kvartalsvis kontrol af dine eksisterende udenlandske kunders momsnumre og ikke mindst sammenholde deres momsnummer med virksomhedens navn og adresse?

Kontrollen skal ske i VIES-systemet, som er et EU-system til udveksling af momsoplysninger. Svagheden ved VIES er, at det ikke er muligt at kontrollere mere end et momsnummer af gangen.  Dermed er den kvartalsvise kontrol en større byrde for din virksomhed, hvis I har megen salg til EU.

Danmarks Statistik og SKAT har i fællesskab udviklet en løsning, der gør det muligt at verificere flere momsnumre af gangen. Under IDEP.web findes en gratis facilitet – ”Momsnummervalidering”. Her har du mulighed for at oploade en tekstfil med alle momsnumre på dine kunder. Brugen af systemet kræver en digital signatur. Du kan finde systemet  ved at klikke her.

Som med VIES kan systemet ikke verificere navn og adresse på dine tyske og spanske kunder. Her skal du selv kontakte din kunde direkte eller SKAT.

Show More

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin
error: