Annonce
EntrepreneurshipLøst og fast om iværksætteri

Ingen ejerbeviser i SMBA

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er blevet opmærksom på, at en række virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (F.M.B.A., S.M.B.A. og A.M.B.A.), gør brug af ejerbeviser.

Ejerbeviserne kan i lighed med aktier og anparter i kapitalselskaber overdrages, og nogle deltagere kan være i besiddelse af flere ejerbeviser end
andre.

Det er karakteristisk for virksomhedsformerne S.M.B.A., F.M.B.A. og A.M.B.A., at disse er personselskaber og derfor skal adskille sig væsentligt fra kapitalselskaber, dvs. aktie- og anpartsselskaber.

Virksomheder af typen S.M.B.A., F.M.B.A. og A.M.B.A, der gør brug af ejerbeviser, adskiller sig efter styrelsens opfattelse ikke tilstrækkeligt fra kapitalselskaber. Dette går imod definitionen af en virksomhed med begrænset ansvar, som det er beskrevet i § 3 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Styrelsen vil derfor nægte registrering af virksomheder – evt. efter udløbet af en frist for berigtigelse – der gør brug af ejerbeviser. Der vil dog i hver enkelt sag blive foretaget en konkret vurdering af de anmeldte forhold.

Show More
Annonce

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin