Annonce
EntrepreneurshipIværksætterselskab

Iværksætterselskaber (IVS) afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

Så kom det længe ventede udspil om afskaffelsen af de omstridte Iværksætterselskaber (IVS) og samtidig nedsættelsen af kapitalkravet for stiftelse af anpartsselskaber. Personligt har jeg lidt blandende følelser omkring dette. Allerede fra starten har jeg været skeptisk omkring iværksætterselskabets berettigelse.

Iværksætterselskabsformen blev skabt med det formål at styrke iværksætteriet ved at gøre det let og billigt at starte sin egen virksomhed og det var ikke selskabsformen, der skulle være en barriere for at afprøve, om en forretningsidé var bæredygtig. Erhvervsstyrelsens ”Analyse af iværksætterselskaber” fra 17. september 2018 viste, at selskabsformen i for mange tilfældet er blevet brugt mod hensigten.

Analysen viser blandt andet, at iværksætterselskaberne i større omfang end forventet har medført en forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancerne er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Specielt fremhæver Erhvervsminister Rasmus Jarlov, at man indenfor taxibranchen har oplevet stor udnyttelse af selskabsformen.

Regeringen nu indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti om at afvikle selskabsformen iværksætterselskaber. Samtidig bliver kapitalkravet til anpartsselskaber sænket fra 50.000 kr. til 40.000 kr., så kravet kommer mere på niveau med de øvrige skandinaviske lande. Hermed sikres det, at der fortsat er gode muligheder for at oprette selskaber.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov udtaler i forbindelse omkring forslaget “…Men IVS’erne har blandt andet den ulempe, at man kan stifte gæld i dem og efterfølgende lade dem tvangsopløse uden selv at miste penge. Det medfører en risiko for svig…”. Tror ministeren virkelig at 40.000 kr. vil forhindrer folk, der bevidst ønsker at lave svig, i at stifte et aps?

Det er min opfattelse, at regeringen og Danske Folkeparti har valgt den lette løsning og bare afskaffe IVS. Der tales om at skatte- og afgiftsrestancerne er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Set i lyset af de mange tvangsopløsninger, hvor meget af denne restance er så udtryk for bevidst snyd? Hvor stor en del af restancen kan henføres til SKATs skønsmæssige ansættelse af skatter, moms og afgifter?

Ser man på Erhvervsstyrelsens ”Analyse af iværksætterselskaber” fra 17. september 2018, så er det nogle relative få aktører, der står for den største del af det misbrug, der har kunne konstateres. Det reelle problem ved IVS er derimod, at de ikke evner at tjene penge.

Det fremmer heller ikke overlevelsesprocenten for iværksætterselskabet, at politikerne har skabt et regelsæt, hvor det reelt er billigere at lade et iværksætterselskab tvangsopløse for derefter at starte et nyt.

Der er i dag ca. 45.000 iværksætterselskaber. Disse selskaber skal inden for 2 år omregistrere sig til anpartsselskaber med en selskabskapital på min. 40.000 kr.

Loven, som afskaffer iværksætterselskabsformen og sænker kapitalkravet for anpartsselskaber fremsættes i dag og træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Show More
Annonce

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button
Follow my blog with Bloglovin
error: