Entrepreneurship

Manglende registrering i ejerregister kan medføre tvangsopløsning

Er du medejer af et A/S, ApS, IVS, P/S eller et SE-selskab, så er det nu du skal være opmærksom på om selskabet har indberettet alle lovpligtige oplysninger til Erhvervsstyrelsens ejerregister. Alle personer eller virksomheder, der ejer 5 procent eller mere af en virksomheds kapital eller stemmer skal registreres.

Hvis ingen personer eller virksomheder ejer 5 procent eller mere af kapital eller stemmer, skal den oplysning også registreres. Baggrunden for disse regler er at skabe åbenhed og gennemsigtighed med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask.

I december 2016 vedtog Folketinget en lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Loven giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der ikke registrerer ejerforhold vedrørende dets legale ejere i ejerregistret. Reglen trådte i kraft den 1. januar 2017. Erhvervsstyrelsen udsender i den kommende tid en “reminder” til de virksomheder, som endnu ikke har registreret sine ejerforhold i ejerregistret.

Har din virksomhed ikke fået registreret de legale ejere (eller at der ingen ejere er med mere end 5 procent) inden udløbet af fristen i “reminderen”, vil Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel starte en tvangsopløsningsproces.

Det betyder, at du modtager et sidste varselsbrev med en ny frist for registrering af legale ejere. Samtidig oplyses virksomhederne om, at Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel vil anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden, hvis registreringen ikke er sket inden den nye frist.

Det er både surt og dyrt at lade sit selskab blive sendt til tvangsopløsning og ikke mindst hvis det alene skyldes manglende registrering af ejerforhold i Erhvervsstyrelsens ejerregister. Det koster både gebyr, udgift til revisor mv. at få genoptaget et selskab når det først er sendt til tvangsopløsning.

 

Show More

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

4 Comments

  1. Super vigtig info. Specielt farligt er det for de som heller ikke har gjort noget ud af at få gjort noget ved, at digital e-boks for selskabet sender besked til deres daglige e-mail. Jeg har set ganske mange, som har fået sendt selskab til tvangsopløsning fordi, styrelse gav frist for regnskab og meddelte at selskabet uden indberetning ville blive sendt til tvangsopløsning. Her opdagede folk det først, når skifteretten henvendte sig

    1. Enig, har man ikke styr på (adgang til) sin e-boks kan man få sig en grim overraskelse. Jeg ser stadigvæk en del tilfælde, hvor der ikke er ajourført ejerregister. Her er vigtigt også at bemærke at en virksomhed også skal tilkendegive hvis ingen ejer mere end 5 % af selskabet eller stemmerne.

  2. Ved man hvor mange virksomheder, der er blevet opløst på baggrund af dette? Jeg gætter på en hel del! Spørgsmålet er dog, om mange dem ikke var blevet det alligevel i forbindelse med eksempelvis manglende regnskab eller ligende senere på året.

    1. Jeg ved ikke hvor mange, der reelt er blevet tvangsopløst som følge af manglende indberetning. Men medio oktober måned 2017 varslede Erhvervsstyrelsen at de ville sende omkring 5700 selskaber til tvangsopløsning i november 2017.

      Jo – enig i at mange selskaber nok var endt der alligevel. For mange er det også en billig og hurtig måde at afvikle et selskab på fremfor at skulle rode med skattekvittancer, bøde for manglende regnskabsaflæggelse mv. Det er lidt problematisk at det reelt er markant billigere bare at lade stå til og så i stedet starte et nyt selskab.

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin
error: