EntrepreneurshipMoms

Moms: Nye regler om omvendt betalingspligt vedtaget

Som en af de sidste handlinger inden politikerne på Christiansborg gik på juleferie vedtog de en ny lov, som udvider momslovens regler om omvendt betalingspligt til også at omfatte indenlandske leverancer af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere.

Fra 1. juli 2014 vil det derfor være aftageren (den købende virksomhed) af de ovenfor nævnte varer, som er betalingspligtig for momsen. Den sælgende virksomhed skal ikke lægge moms på prisen til andre momsregistrerede virksomheder. Det bliver den købende virksomhed, som fremover skal afregne momsen og som herefter har et fradrag for et tilsvarende beløb som købsmoms, hvis den ellers har fuldt fradrag herfor.

Fritaget for den nye hovedregel om omvendt betalingspligt er detailhandlens salg i det omfang deres salg enten udelukkende eller overvejende er til private forbrugere. Overvejende er hvis mere end 50 procent af en virksomheds samlede salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere sker til private forbrugere.

Rigtig mange vil fremover skulle forholde sig til omvendt betalingspligt. Køber man nogle af de omfattede varer, så skal man måske pludselig selv til at beregne momsen og selv fratrække den som købsmoms. Præcis som vi kender det fra EU-handel.

Der er ingen tvivl om, at indførslen af omvendt betalingspligt  vil give udfordringer (Læs ”besvær og omkostninger”) for mange virksomheder med at få implementeret nogle fornuftige forrretningsgange for korrekt at kunne håndtere omvendt betalingspligt. Eksempelvis når den samme kunde køber varer omfattet af omvendt betalingspligt og samtidig varer, der ikke er omfattet. Så skal du pludselig på den samme faktura håndtere både momsfrie og momspligtige salg.

Bare det at gennemgå dit sortiment for at se om dine produkter er omfattet og måske oprette nye momskoder for hvert varenummer og evt. tilpasse dine it-systemer kan være en stor opgave. Alene det at finde ud af om et produkt er omfattet af de nye regler kan blive en udfordring. Hvis du sælger på internettet, så skal din shop kunne håndtere straksvalidering af CVRnr. og hvad gør du som butiksejer når din kunde beder om en faktura uden moms? Hvordan validerer du hans CVRnr.?

For nogen virksomheder bliver de nye regler om omvendt betalingspligt en stor udfordring – ikke mindst når man tænker på at de foreløbigt kun gælder frem til 31. december 2018.

Show More

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin
error: