Annonce
EntrepreneurshipHenrikMoms

Moms: Omvendt betalingspligt – nok engang

I september måned skrev jeg et blogindlæg om et udkast til lovforslag, som betyder, at der på momsområdet vil blive indført  omvendt betalingspligt ved handel med mobiltelefoner, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere mellem 2 virksomheder. Den sælgende virksomhed skal ikke lægge moms på prisen til andre momsregistrerede virksomheder. Det er i stedet den købende virksomhed, som skal afregne momsen og som herefter har et fradrag for et tilsvarende beløb som købsmoms, hvis den ellers har fuldt fradrag herfor.

Lovforslaget har til formål at forebygge og mindske statens risiko for tab ved momskaruselsvig, hvor svindlere søger at udnytte momssystemets regler ved at kombinere indenlandske transaktioner, der pålægges moms, med EU-transaktioner, der er fritaget for moms.

Lovforslaget omfatter erhvervsmæssige handler med fem specifikke kategorier af varer – mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger (computerchips), spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere – som i stigende grad i Danmark er blevet genstand for momskaruselsvig, og som på godt et år har medført et konstateret tab for den danske stat på 121 mio. kr.

Siden september måned har der været en høringsrunde, hvor erhvervslivet har gjort opmærsom på, hvilke administrative byrder de bliver pålagt i forhold til den besparelse, som staten vil opnå. Det har medført, at der i forhold til det oprindelige udkast er to væsentlige ændringer:

  • For at give de berørte virksomheder mulighed for at mulighed for tilpasse forretningsgange og systemer til de nye krav er ikraftrædelsen af loven udskudt fra 1. januar 2014 til 1. juli 2014
  • Derudover vil man fritage detailhandlens salg (ikke deres indkøb) for omvendt betalingspligt, som enten udelukkende eller overvejende sælger til private forbrugere. Overvejende er hvis mere end 50 procent af en virksomhed samlede salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’er og bærbare computere sker til private forbrugere.

Med andre ord vil rigtig mange af os komme til at skulle forholde os til omvendt betalingspligt. For nogen af os når vi køber nogle af de omfattede varer, så skal vi pludselig selv til at beregne momsen og selv fratrække den som købsmoms. Præcis som vi kender det fra EU-handel.

Kan du forstille dig hvilke udfordringer din virksomhed pludselig står overfor, hvis den bliver omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt? Eksempelvis når den samme kunde køber varer omfattet af omvendt betalingspligt og samtidig varer, der ikke er omfattet. Så skal du pludselig på den samme faktura håndtere både momsfrie og momspligtige salg.

Der er ingen tvivl om, at det for mange virksomheder vil medføre udfordringer (Læs ”besvær og omkostninger”), at få implementeret nogle fornuftige forrretningsgange for korrekt at kunne håndtere omvendt betalingspligt.

Alene det at gennemgå dit sortiment for at se om dine produkter er omfattet og måske oprette nye momskoder for hvert varenummer, der er omfattet af omvendt betalingspligt og tilpasse dine it-systemer kan være en stor opgave. Eller hvad nu hvis du sælger på internettet, så skal din shop kunne håndtere straksvalidering af cvrnummer og hvad gør du som butiksejer når din kunde beder om en faktura uden moms? Hvordan validerer du hans CVRnr.?

Loven forventes endeligt vedtaget i december måned.

Show More
Annonce

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button
Follow my blog with Bloglovin
error: