EntrepreneurshipIværksætterselskabMoms

Omvendt betalingspligt: Afgiftspligt eller ej

Reglerne om omvendt betalingspligt af momsen på indenlandske leveringer af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc’ere og bærbare computere forudsætter, at der leveres til en afgiftspligtig person, samt at denne person handler i egenskab af at være en afgiftspligtig person.

Ofte ser jeg, at der sættes lighedstegn mellem det at være en afgiftspligtig person og det at være momsregistreret. Så enkelt skal moms dog ikke være.

Efter momsloven er en afgiftspligtig person bl.a. en juridisk eller fysisk person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Definitionen på dette svarer meget til skatteretten, hvor du måske er stødt på debatten om hvornår man er erhvervsdrivende.  Meget kort så omfatter økonomisk virksomhed alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder.  Så det vil sige, at sælger du eksempelvis design af hjemmesider, så er du afgiftspligtig i momslovens forstand. En afgiftspligtig person skal først momsregistreres når hans momspligtige omsætning overstiger 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode.

Det kan give nogle meget sjove situationer. Eksempelvis 17-årige Mads, der ved siden af sin skolegang laver webdesign for virksomheder. Mads driver efter momsloven økonomisk virksomhed og er dermed en afgiftspligtig person. Mads vil gerne have en ny bærbar computer og finder en leverandør, som er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. Mads opfylder her betingelserne for at købe en bærbar computer uden moms.

Når Mads kommer hjem opdager han ved et tilfælde, at køber han varer, som er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, så skal han registreres efter momslovens § 50b. Men som 17-årig er det at blive momsregistreret ikke noget man lige blive med et par hurtige museklik. Hvad sker der med betalingen af momsen i dette tilfælde?

I reglerne om omvendt betalingspligt er der ikke indbygget nogle mindstegrænse for at være omfattet. SKAT har netop i denne uge (bedre sent end aldrig) sendt et styresignal (SKM2014.622.SKAT) ud om hvordan de har tænkt sig at administere reglerne om omvendt betalingspligt. Det er derfor vigtigt, at både sælger og køber er opmærksomme på hvordan de skal behandle omvendt betalingspligt for…..

Som køber skal du…

Som køber er du naturligvis ikke interesseret i at komme i en situation, hvor SKAT nægter dig fradrag for moms, som sælger har faktureret med urette. Det er derfor vigtigt, at du spørger sælger om deres salg sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere. Du vil kunne støtte ret på den oplysning, medmindre du burde vide, at sælgers svar er åbenbart forkert og ikke stemmer stemmer overens med hvordan sælgers virksomhed fremstår over for offentligheden.

Som sælger skal du…

Sælger du selv varer, som er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, er du ikke interesseret i at komme i en situation, hvor SKAT opkræver salgsmomsen af varen hos dig, fordi du ikke har lagt moms på fakturaen som du burde.

For at sikre dig at du kan sælge uden moms skal du bede køberen om at oplyse sit CVR-nr., samt spørge ind til om køberen efter momsloven er en afgiftspligtig person. Du skal herefter foretage en efterprøvning af, hvorvidt købers virksomhed er aktiv og tilhører køberen på www.cvr.dk og om virksomheden er momsregistreret/lønsumsafgiftsregistreret på www.skat.dk.

Som jeg indledningsvis skrev så behøver en afgiftspligtig person ikke at være en momsregistreret person. Hvis du derfor ikke kan finde din kunde på www.cvr.dk, er du nødt til at bede køber forklare, hvorfor han anser sig for at være en afgiftspligtig person.

Du vil kunne støtte ret på det oplyste, medmindre du på det foreliggende grundlag har grund til at antage, at oplysningen er åbenbart urigtig, herunder oplysningen ikke stemmer overens med, hvordan køberen fremstår over for offentligheden.

Du skal udstede en faktura uden oplysning om gældende momssats og momsens størrelse, ligesom fakturaen skal indeholde oplysninger om, at det er køber som skal afregne den moms, der påhviler leverancen, f.eks. ved anførsel af “omvendt betalingspligt, køber afregner momsen”. Du skal angive omsætning af de pågældende varer i rubrik C på momsangivelsen.

Show More

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin
error: