EntrepreneurshipMoms

Tab på debitorer: Skal du have penge tilbage fra SKAT?

Har du haft et tab på en fordring på mere end 3.000 kr. og opgav du at sende fordringen til inkasso, så er det nu du skal spidse ørene for måske er der penge at hente.

SKAT har netop udsendt et udkast til styresignal om moms ved tab på fordringer på mere end 3.000 kr. uden for konkurs og akkord. I dette udkast præciserer SKAT, at der kan foretages momsregulering på fordringer over 3.000 kr., uanset at fordringen ikke er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed. Dette har ikke tidligere fremgået af SKATs juridiske vejledning.

Hvis din virksomhed ikke har fortaget regulering af tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v., fordi I efter en konkret vurdering, har skønnet at beløbet var tabt, så kan der anmodes om genoptagelse af afgiftstilsvaret. Du kan søge om genoptagelse af afgiftstilsvaret fra og med afgiftsperioder påbegyndt men endnu ikke udløbet i juni måned 2010.

Du skal kunne dokumentere din opgørelse af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som efter din opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet. Det omfatter også, at du skal kunne dokumentere, at tabene har været igennem en rykkerprocedure, som sandsynliggør, at tabet er endeligt lidt.

Når det endelige styresignal offentliggøres har du 6 måneder til at indsende dit krav.

 

Show More

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin