Annonce
EntrepreneurshipIværksætterselskabLøst og fast om iværksætteri

Undgå at stille kaution for dit selskab

Måske er du stødt på ordet kaution – eller selvskyldnerkaution – i forbindelse med optagelse af lån. Måske har din egen bank endda bedt dig om at kautionere for et lån.  Der er ingen tvivl om, at kaution er ord, som vi i stadig stigende omfang vil støde på i takt med, at kravene til  selskabernes ansvarlige kapital nedsættes og iværksætterselskaberne (IVS) fra årsskiftet ser dagens lys.  Vi må fremover forvente, at bankerne i stadig større omfang vil stille krav om, at du som selskabsejer skal  kautionere for dit selskabs lån.

Spørgsmålet er om dette nu også er en god ide? Uanset hvor positive forventninger du har til dit selskabs fremtid, skal du også huske at overveje din egen situation, hvis det ikke går som forventet.  Det er det banken selv gør ved at bede dig kautionere for et lån. Er du eksempelvis også opmærksom på, at hvis kautionsforpligtelsen bliver aktuel, vil din indfrielse af kautionen ikke være fradragsberettiget?

Hvis du derimod  optager banklånet privat og udlåner pengene til dit selskab på et konvertibelt gældsbrev, så vil der ikke være behov for at stille kaution for dit selskabs gæld. Hvis det værst tænkelige skulle ske og dit selskab går konkurs, vil du selv være stillet på samme måde, som hvis selskabet havde optaget lånet og du selv havde stillet en personlig kautionen.  Du skal stadigvæk indfri bankens tab, men nu vil du i stedet opnå kompensation for dit tab i form af et fradrag i skat for det konvertible gældsbrev.

Et konvertibelt gældsbrev er et gældsbrev udstedt af dit selskab, der giver dig  ret – men ikke pligt – til at konvertere lånet til aktier eller anparter i dit selskab. Det er digselv, der vælger,  om du vil udnytte konverteringsretten eller få indfriet dit lån kontant. Hvis det konvertible gældsbrev er oprettet på anfordringsvilkår, vil indfrielse til kurs 100 kunne ske uden beskatning, idet indfrielsestidspunkt og -kurs sker som aftalt.

Kunsten og udfordringen er at få solgt denne tankegang til din bankrådgiver.  At få din bankrådgiver overbevist om at bankens risiko er uændret, men at du selv vil stå i en bedre økonomisk position i værste tilfælde. Her vil mange private bankrådgivere komme til kort. Det kan derfor ofte være en fordel at have kontakt til sin banks erhvervsafdeling. Jeg ved, at enkelte banker yder rådgivning indenfor denne type finansiering.

Du skal være opmærk på, at et personligt lån til dit selskab kan have nogle uheldige skattemæssige konsekvenser. Dette er specielt gældende, hvis dit selskab er i problemer. De skattemæssige aspekter ved at bruge konvertibelt gældsbrev vender jeg tilbage til i et kommende indlæg.

Show More
Annonce

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin
error: