EntrepreneurshipIværksætterselskabLøst og fast om iværksætteri

Erhvervsstyrelsen skærper praksis ved tvangsopløsning

Hovedparten af alle de danske iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber har et regnskabsår, som følger kalenderåret. For de selskaber udløb fristen for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen den 31. maj.  Selv om fristen for indlevering af årsrapporten er kendt på forhånd, så indleveres hovedparten af årsrapporterne lige før eller lige efter fristen.

Specielt fornemmer jeg på fora for iværksættere, at årsrapporten er en udfordring for en del iværksætterselskaber. Nok er det hurtigt og enkelt at stifte et iværksætterselskab i Danmark, men for mange iværksættere kommer kravene til en årsrapport som en stor overraskelse. Det er her værd at bemærke, at Erhvervsstyrelsen kun i særlige tilfælde giver udsættelse med indsendelsen af årsrapporten.

I det omfang fristen for indsendelse af årsrapporten bliver overskredet, er der risiko for at ledelsen enten vil blive pålagt en afgift eller i værste fald at ens selskab vil blive sendt til tvangsopløsning. Det er praksis omkring oversendelse af selskaber til tvangsopløsning i skifteretten, som er blevet skærpet.

Er du for sent ude med årsrapporten vil Erhvervsstyrelsen i første omgang normalt sende dig en venlig rykker, hvor du får en frist på 8 hverdage til at indsende årsrapporten. Overholder du denne frist, så slutter sagen normalt der.

Overskrides fristen så pålægges hvert ledelsesmedlem en afgift, der stiger jo længere tid, der går inden der sker indsendelse af den manglende årsrapport. Samtidig oplyses ledelsen om, at hvis selskabets årsrapport ikke er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 4 uger, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

Tidligere trak Erhvervsstyrelsen en anmodning fra skifteretten tilbage, hvis selskabets årsrapport blev modtaget samme dag, som afgørelsen om oversendelse til skifteretten blev truffet. Den praksis ændrer Erhvervsstyrelsen nu. Fremover trækker Erhvervsstyrelsen ikke en anmodning om tvangsopløsning tilbage, hvis modtagelsen af en årsrapport sker, efter at der er truffet afgørelse om oversendelse af selskabet til skifteretten. Det er nu tidspunktet for afgørelsen i styrelsens registreringssystem, der således er udslagsgivende.

Show More

Henrik Koudahl

En personlig blog for Henrik Koudahl. Her skriver jeg om de ting, der har min interesse. En cocktail der indeholder emner, der dækker over alt lige fra iværksætteri og Italien til emner inden for mad og vin.

Related Articles

Back to top button
Follow my blog with Bloglovin